eitan_farhi

פרחי איתן

מועדון פרדס חנה
054-4373352
ביוגרפיה של פרחי איתן

דרגה: דן 5

כילד בתחילת שנות השבעים השתמשתי בספר על ספורט שהתגלגל לידי כדי להגן על עצמי בבית הספר.
התוצאות היו מעולות והמריצו אותי לחפש ולמצוא מורה לאומנויות לחימה בדמותו של סנסי דאן ראסל ששהה באותה עת בירושלים בדרכו חזרה מיבוטן.

דרכו נחשפתי גם לבודהיזים הטבתי. תוך כדי לימודם איתו יצא לי להתאמן אם סנסי גורג אנדריוס. קשר שנמשך עד היום הזה.

אחרי הצבא סנסי דאן הציעה שהתחיל להתאמן עם סנסי יהודה פנטנוביץ ז"ל. אימון שנמשך עד פטירתו בתרם עת.

בלבי נשאר הדגש למסורת ולקטה שהוא סימן ההכר של מורי .

מוזמנים לקרוא מאמר שכתבתי: On the Relation between Sanchin Kata and Chi-Kung